Söndag

Granvallen

07:30 Budföring lägre spår och sök

08:30 Samling lydnad lägre spår och sök

10:00 Platsliggning tilllsm högre sök

10:10 Samling lydnad högre sök

LUNCH 10:40-11:40

11:45 Samling elit lydnad spår + sök

ca 16:00 PRISUTDELNING

PM SÖK RASMÄSTERSKAP 10

PM Lägre spår RASMÄSTERSKAP 10

PM Högre spår RASMÄSTERSKAP 10

PM Elit spår RASMÄSTERSKAP 10

PM Appell spår RASMÄSTERSKAP 10

PM Rasmästerskap för rottweiler i spår och sök 2016

 

 

Under dagen- exteriörbeskriving, beskrivare Irene Jonsson (endast rottweiler) anmäl via SBK tävling http://sbktavling.se/competitions/21655